Universele en spirituele wetten.

De zeven universele wetten.

Alle leven is gebaseerd op universele wetten:

1. De wet van Eenheid: alles is met alles verbonden.
2. Wet van Overeenstemming: er zijn verschillende niveaus van de werkelijkheid in het Universum.
3.Wet van de Trilling : alles is energie. Energie volgt altijd de weg van de minste weerstand. De vorm van de weg van de minste weerstand is de gulde snede.(vortexbeweging)
4. Wet van de Polariteit: eigenlijk is alles relatief, dus er bestaan geen absolute dingen, maar alleen dingen in relatie tot elkaar.
5. Wet van Ritme: alles is altijd in verandering/beweging.
6. Wet van Oorzaak en Gevolg: alle oorzaken hebben een gevolg en alle gevolgen een oorzaak; er is dus niks dat geen oorzaak heeft.
7. Wet van Dynamische Balans: alles wat bestaat, bestaat uit 2 actieve beginselen die schijnbaar tegengesteld zijn, maar waartussen een dynamische balans bestaat en die in die balans een eenheid vormen; ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben altijd de innerlijke neiging om bij verstoring die balans te herstellen. Deze laatste is in onze cultuur het meest uit beeld geraakt. Lichaam en geest, denken en voelen etcetera

 Als we onszelf in het midden opstellen van al die tegengestelde aspecten, dan zijn we optimaal in balans en kunnen we optimaal levensenergie aantrekken d.w.z optimaal functioneren en optimaal gezond zijn.

Inzicht in de Universele Wetten

Het doel van de Universele Wetten is het verwerven van inzicht in de ware aard, de betekenis en de werking van het Universum. Met andere woorden het gaat om de ware aard van de werkelijkheid. De werkelijkheid waarin we leven is meer dan de ons bekende fysieke werkelijkheid. Er bestaan vele lagen of niveaus van realiteit, waarbij de fysieke realiteit in feite slechts één van deze lagen of niveaus is.

Wet 1: De wet van Eenheid, alles komt voort uit één en dezelfde Eenheid of Bron. Er is een eeuwig en onveranderlijk verenigd Veld dat aan alles ten grondslag ligt.

We hebben een ingebouwde detector voor deze universele wetten: onze gevoelens.

Als we afstemmen op de ultieme orde en harmonie van het heelal voelen we dat. Om ons gewone bewustzijnniveau te ontstijgen zullen we ons multizintuigelijk moeten ontwikkelen.
Een multizintuigelijk persoon staat open voor inzichten, intuïtie, zesde zintuig, subtiele gevoelens, tekens of signalen. 

Onze keuzen en de acties die daaruit voortvloeien maak je op basis van liefde, mededogen en wijsheid. Negatieve houdingen en oordelen laat je varen.

We moeten ons van onze keuzen bewust worden. Iedere invloed die ons beperkt om bewuste keuzen te maken is onze openlijke vijand. Er schuilt een bedoeling achter elke gebeurtenis. Wat je kiest is geschikt voor jou maar vereist, discipline, zelfopoffering en dienstbaarheid aan anderen. Het vrij laten stromen van universele energie.

De wet van de Universele Overvloed.
Je keuze vernieuw je voortdurend. We klampen ons vast omdat we niet geloven dat het Universum voor ons zal zorgen. Om de Wet van de Universele Overvloed meester te worden moeten we afstand doen van onze beperkte opvattingen inclusief het idee dat we tekortkomen.

a. geloof in de zorg van het Universum.
b. laten we delen van onze overvloed en anderen helpen zich te verbeteren.
3. verkrijg inzicht in het fenomeen dat overvloed de natuurlijke toestand is. Bevrijding van gehechtheid aan materiële rijkdom.

Alles; gedachte, actie, geloof, verlangen zal zich vermenigvuldigen tot grotere harmonie en liefde.

De wet van behoud van massa en energie.
Energie wordt nooit verbuikt maar verandert slechts van vorm.

Wet van de voortzetting.
De totale energie kan niet vergroot worden of kan afnemen.

Wet van de wisselwerking.
Wanneer je gevoelens of daden t.o.v iemand  worden beantwoord. 
"Zo gij dat doet aan een ander, zal dat ook aan u geschieden".

Wet van de energie.
Energie volgt een aantal eenvoudige wetten.
a. Energie verdwijnt niet, ze kan slechts een andere vorm aannemen. Er zal altijd een herinnering of energieveld overblijven. 

b. informatie en emoties kan materie beïnvloeden. Emoties zijn ten eerste energetisch van aard en als ze de juiste koers niet volgt, kan ze zich tegen ons keren.

voorbeeld: frustratie levert hartproblemen op,
emotionele onevenwichtigheid, een te hoog cholesterol.

Wet Aanvaarden wat ons overkomt.
Accepteer de last dat maakt het lichter. 

 

 

Spirituele wetten

Een wet is het proces waarbij het onzichtbare zichtbaar wordt, waarbij de waarnemer het waargenomene wordt, waarbij de toeschouwer de omgeving wordt, waardoor de dromer de droom kenbaar maakt.

Alles wat we zien is ontstaan uit het onbekende.

Wet van de vrije wil.
God en de engelen helpen ons alleen als we daarom vragen.

Wet van de rechtvaardigheid.
De verantwoordelijkheid ligt bij ons.
We kunnen schuld en ons bewustzijn laten transformeren.
Bedenk: waar wordt je onvrij van.

Wet van de Aantrekking.
Volgens de Wet van Aantrekking trekken je bewuste of onbewuste gedachten, handelingen en overtuigingen daarmee overeenkomstige negatieve respectievelijk positieve ervaringen aan. De film 'De Secret' is op dat concept gebaseerd en vertelt ons dat het uitsturen van positieve boodschappen naar het universum ook positieve beloningen oplevert.

Het echte geheim is dat niemand de hele tijd positief denkt. De meeste mensen voeren een innerlijke dialoog die iedere gooi naar succes ondermijnt. Mensen raken pas gemotiveerd als ze hun eigen negatieve instelling over zichzelf hebben veranderd.

Wet van de natuur.
Alle beweging heeft rust nodig. 

Wet van de verbindingskracht.
Zo boven, zo onder. Alles wat in de hogere sferen gebeurt, is ook van invloed op het onderliggende gebied. Oneindigheid bestaat dus zowel in de macrokosmos als in de microkosmos. Als we alleen maar oog hebben voor de spirituele ervaringen, dus voor alle ervaringen in het universum, en denken dat we alleen in die sfeer kunnen leven, dan ontgaat ons elke vorm van geestelijke groei, waarmee we ons dagelijks leven kunnen verrijken. Maar niemand kan ons ervan weerhouden om de geestelijke wereld in ons dagelijks leven te betrekken.

Wet van de Dynamische Balans: het yinyangsymbool.

'In iedere man schuilt een spoor van het vrouwelijke en in elke vrouw een spoor van het mannelijke'.

Hidayat Inayat- Khan soefimysticus

Omdat de verschillende universele wetten niet geïsoleerd van elkaar werken, maar allemaal tegelijkertijd en door elkaar heen als onderdelen van een groot dynamisch netwerk, is het niet echt mogelijk om ze geheel van elkaar te sccheiden. Terwijl in de Vedische geschriften de Wet van Eenheid de belangrijkste wet is die de Eenheid beschrijft waarbinnen alles bestaat, lijken tegelijkertijd in de wet van Dynamische Balans alle universele wetten samen te komen.

Het yin-yangsymbool geeft het dynamische, harmonische evenwicht weer tussen yin en yang, waarbij het vrouwelijke yin en het mannelijke yang de tegengestelde en elkaar aanvullende krachten in het universum zijn. De zwarte stip in het witte veld en de witte stip in het zwarte veld geeft bovendien aan dat alles is samengesteld uit zowel yin als yang.

 

Yin en Yang de complementaire tegenpolen.
Alles in het universum bestaat uit twee tegengestelde maar complementaire principes of kwaliteiten: yin en yang. Yin symboliseert de passieve kant van de natuur, terwijl yang de actieve kant voorstelt. Ze beschrijven eenvoudigweg de twee primaire kwaliteiten waarvan alle bestaande  dingen deel uitmaken.
Net als filososfische concepten beschrijven yin en yang poëtisch de dualistische wereld. Niets is helemaal goed of puur, net zoals niets helemaal slecht of zonder goedmakende eigenschappen is. Alles wat bestaat is een mengsel van wat yin en wat yang.

Yin en yang kunnen ook emoties beschrijven. Als je teveel yang bent, is je emotionele toestand boos of explosief. Maar als je te veel ying bent, kun je teruggetrokken of gedeprimeerd raken.

Meditatie.
Als concentratie de yang is van de meditatie ( gefocust, krachtig, indringend), dan is receptief bewustzijn het yin( open, uitgestrekt, verwelkomend).

Yin vertegenwoordigt de vrouwelijke en yang de mannelijke krachten van het universum. Ze moeten in evenwicht zijn om de homeostasis te verkrijgen die nodig is voor gezondheid.

 

 

Yin-yangtheorie.

Deze theorie stelt dat er twee elementaire typen kracht zijn. Ze zijn tegengesteld en toch onderling afhankelijk. gecombineerd vormen ze een superieure energie - de energie die de oorsprong van het universum is en hier nog steeds doorheen stroomt.

Yang is de mannelijke, stimulerende energie. deze is dynamisch, prikkelend, logisch, schept hoogte en vertegenwoordigt lucht en hemelen. In het Chinese model wordt de yangenergie beschouwd als warm of in staat warmte te produceren.
Yin is de vrouwelijke, remmende energie. Ze is statisch, kalmerend en intuïtief. Ze wordt vertegenwoordigd door de lage punten in het landschap of de natuur en staat voor aarde en ondergrond. Ze wordt beschouwd als koel of in staat koelte te produceren.

Yin en yang kenmerken twee typen chi. er zijn ook yin-versus yang meridianen en -organen.
Als deze uit evenwicht raken, kunnen ernstige gezondheidsklachten ontstaan. Te veel warmte veroorzaakt bijvoorbeeld pijn en ontsteking, te veel kou stagnatie en blokkering. Ieder is nodig om de ander in evenwicht te houden; hitte en kou kunnen elkaar verdrijven.

Evenwicht.
Dit evenwicht wordt bereikt door sturing en remming. Soms moet yin verhoogd worden: als we moe zijn en rust nodig hebben bijvoorbeeld. Yin neemt het over om ons te ontspannen.
Yang, of beweging, moet afnemen om deze verschuiving mogelijk te maken. (We kunnen geen dutje doen terwijl we joggen). Het tegengestelde moet optreden als het tijd is om actief te worden. Televisie zitten kijken en chips eten, is een yinactiviteit, maar niet goed voor ons gewicht of onze geest.

Zo is ook niet alle yang gezond; we moeten ook rusten en niet aldoor marathons lopen, zowel geestelijk als lichamelijk.

Het Chinese systeem.
In dit systeem is het hele leven een cyclus van yin en yang, zoals de seizoenen, die voortdurend afwisselen, met de tussenseizoenen voor het evenwicht.
Op zijn hoogtepunt doet één extreem soms een ander ontstaan. De zonnewenden treden bijvoorbeeld op als de zon op zijn noordelijkst of zuidelijkst staat en markeren daardoor een verandering van het licht. 21 december is een laagtepunt voor licht, 21 juni een hoogtepunt. De winterzonnewende is yin of donker en doet yang ontstaan, bij de zomerzonnewende gebeurt het tegengestelde. Dit weerspiegelt de manier waarop ons lichaam van het ene uiterste naar het andere stroomt, in een voortdurende stroom van yin en yang.