Startpagina

De creatieve kracht van geluid

Muziek poetst je stemming op. " Net als een moeder haar baby begrijpt zonder dat daar woorden aan te pas komen, zo grijpen klanken in op onze psyche".

Geluid kan daarom vermoeien, afleiden of onrustig maken, zeker als je daar gevoelig voor bent. Het is dus duidelijk van invloed op je stemming. Tegelijkertijd kun je geluid, vooral muziek, inzetten om je stemming op te poetsen. In onze tijd is denken verheven tot de maat der dingen. Tussen denken en voelen heerst een innige samenhang die zich vertaalt naar een interactie tussen hoofd en lichaam. Muziek speelt daarin een versterkende rol.

Mensen die overprikkeld zijn geraakt en hierdoor gezondheidsproblemen hebben, zijn te helpen met stemtherapie. Achter vermoeidheid en stress schuilen vaak onverwerkte emoties en ervaringen, die nooit eerder een stem hebben gekregen. Veel stemmen van volwassenen zijn vlak geworden, terwijl we die verschillende klanken nodig hebben om onze gevoelens te communiceren.

Het is goed om even stil te staan bij onze werkelijke gevoelens en daar klank aan te geven. Dat lucht vaak enorm op. Op die manier krijgen mensen weer energie.

Therapie:
Klankschaaltherapie; de trillingen die bij deze therapie vrijkomen, verplaatsen zich door ons lichaam, waardoor de linker en rechterhersenhelft beter in balans komen.

Webadressen stemtherapie:

www.terravoice.nl

www.jankortie.nl stembevrijder.

www.praktijkvoorstembevrijding.nl  Daphne Questro

www.kinecoach.nl een combinatie van Touch for Health, Kinesiologie en Tibetaanse klankschaaltherapie.

 

Zingen is een fijne uitlaatklep, een training voor de longen en een manier om je ademhaling te verdiepen. Uit onderzoek is gebleken dat stotteraars bij het zingen niet stotteren. Wie zingt, gebruikt namelijk beide hersenhelften tegelijk.De ene hersenhelft is meer gericht op het analytische, de andere op het intuïtieve.

Luisteren naar popmuziek; activeert de hersengebieden die te maken hebben met motoriek, stemming, concentratie en werkgeheugen.

 

Op de golven van geluid.

Veel mensen mediteren in stilte , maar het kan ook dat je behoefte hebt aan een soort houvast in de vorm van een geluid. Dat werkt bij iedereen anders. De één stoort zich enorm aan de kerktoren op de achtergrond bij het mediteren, de ander vindt dat juist fijn.

Klankschalen.
Geluiden waar mensen van houden, zijn de golven van de zee, het ruisen van de bomen; klankschalen of andere soorten van kalmerende muziek. Het is de kunst je gedachten op klanken af te stemmen en je op de tonen  mee te laten voeren. Door je concentratie daarop af te stemmen, blijft er geen ruimte in je hoofd voor andere dingen.

Klankschalen hebben  nog een extra meditatief effect: door de trillingen worden delen in je lichaam aangeraakt en in beroering gebracht.

 

Muziek verandert waarneming

Door te luisteren naar vrolijke of juist droevige muziek, verandert niet alleen je stemming mar ook je waarneming van de wereld. Ook al zijn er geen vrolijke gezichten om ons heen, we zien ze wel. Het zien van dingen die er niet zijn, is toe te schrijven aan top-down processen in het brein. Je brein vergelijkt voortdurend de informatie  die via de ogen binnenkomt met wat je verwacht op grond van wat je van de wereld weet. Wat we uiteindelijk als werkelijkheid ervaren, is het resultaat van die vergelijking. Het brein bouwt dus die verwachtingen niet alleen op door ervaring, maar ook op grond van je stemming.

Meditaties met geluid.

Meditaties die te maken hebben met gehoorenergie, zijn vrouwelijke meditaties, passief- je hoeft alleen maar te luisteren, je hoeft helemaal niets te doen.

Door naar de vogels te luisteren, naar de door de bomen ruisende wind, naar wat muziek of naar een meditatie-sessie komt er een grootse stilte binnen, die daalt als een stortvloed over je neer. Dat is via het oor gemakkelijker dan via het oog.

Via het gehoor is dit makkelijker omdat het oor passief en niet agressief is. Het kan in het bestaan niets bewerkstelligen, het kan alleen laten gebeuren.
Het gehoor is een deur, het biedt toegang.

Meditatie: Dvd's en cd's:

Eckhart Tolle 'De findhorn retraite'

Roy Martina 

Geluid en genezing

Geluidstherapie is één van de energetische geneeswijzen.
Geluid brengt meetbare trillingen door het hele lichaam teweeg, afhankelijk van de frequentie en amplitude(trillingspatroon) van het geluid dat gebruikt wordt. Bepaalde geluiden hebben waarschijnlijk een genezende invloed op het lichaam omdat ze de geometrische patronen en ordening van de cellen en levende systemen beïnvloeden.
 Om met geluid te kunnen genezen is het nodig te weten welke geluidsfrequenties bij verschillende lichamelijke kwalen aan het lichaam toegediend zouden moeten worden, en hoe die geluiden toegediend zouden moeten worden.

Sonopunctuur.
Door op specifieke  acupunctuurpunten van het lichaam ultrasonore golven in bepaalde frequenties los te laten. Vooral fysiotherapeuten maken gebruik van ultrasone golven, om de pijnlijke spieren en rug van hun patiënten te behandelen.

Geluidstafels.
Er zijn speciale tafels in de handel, waarin op een bijzondere manier verschillende  luidsprekers  ingebouwd zijn. Deze zorgen voor een unieke akoestische omgeving, zodat degene die op de geluidstafel ligt letterlijk in het geluid wordt gebaad. De geluiden kunnen een ontspannend effect teweeg brengen, dat lijkt op een meditatieve staat die tot stand komt wanneer men naar de ritmes van klassieke muziek luistert.

 Sentische golfvormen.
Bepaalde  muziekstukken brengen bij verschillende mensen dezelfde emotionele patronen teweeg. Een bepaald, emoties oproepend klassiek stuk brengt bij vele verschillende luisteraars dezelfde emotie teweeg. Waarschijnlijk veroorzaken Sentische golfvormen ,onbewuste spierbewegingen. Bepaalde klassieke stukken kunnen gebruikt worden om bepaalde andere staten van bewustzijn teweeg te brengen.

Bio-entrainment.
Alle brain-machines werken op grond van een basisprincipe dat 'bio-entrainment' heet.
Dat wil zeggen dat ze geluids-en lichtfrequenties voortbrengen die de ogen en oren ritmisch met geluids-en lichtpatronen prikkelen. Afhankelijk van de gekozen geluids-en lichtfrequenties kunnen er verschillende  therapeutische en creatieve effecten bereikt worden.

 

 

 

Mantra

De kracht van de mantra.
Een mantra zingen of neuriën kan overal. Tijdens de meditatie om je te kunnen concentreren, maar ook als je boodschappen doet of tijdens de afwas.
Mantra's zijn spreuken, meestal in het Sanskriet, met een heilzame trilling. Het woord zou een betekenis kunnen zijn van de Sanskriet-woorden manas( geest) en tra (bevrijding). Mantra zingen geeft je de kans je geest te bevrijden van de constante stroom van gedachtes in je hoofd. Door de klanken, het ritme en het gebruik van de ademhaling richt de geest zich naar binnen en word je je weer bewust van je centrum. Het schept een eenheid tussen lichaam, geest en ademhaling.
Bij een mantra-meditatie neem je een woord, een zin of een geluid in je hoofd: dit herhaal je voortdurend tijdens de meditatie.

Herhaling versterkt de werking.
Er is sprake van fysiologische veranderingen bij  het herhalen van mantra's . Al is het maar tien minuten per dag.
- het verlaagt de bloeddruk, vermindert het zuurstofgebruik (lichaam is in rusttoestand), slapeloosheid verdwijnt, het immuunsysteem verbetert en je concentratie neem toe.

Reservoir aan energie. 
Naast mantra's heeft ook zingen een soortgelijke werking op het lichaam en de hersenen.
Het geeft energie, stimuleert en laadt het lichaam weer op. Geluid heeft een enorme kracht. Vooral door hardop gesproken of gezongen gebeden, mantra's en affirmaties.

Mystici en het Woord.

Het geluid waarmee alles geschapen werd is niet zomaar een geluid. Het is het Woord van God. Hindoeïstische, boeddhistische en joodse mystici geloven dat dit Woord alles wat er bestaat creëert en doordringt. Als wij de mystici mogen geloven dan is het Woord de sterkste, meest creatieve kracht in het universum. En er bestaat voor ons een manier om deze kracht te kunnen aanwenden. De mystici uit Oost en West hebben hun connectie met de kracht van de schepping tot stand gebracht door het herhaaldelijk opzeggen van gesproken mantra's en van de namen van God. Volgens de traditie van de hindoes werden de mantra's ontvangen door goddelijk geïnspireerde wijzen die in staat waren te luisteren naar de grondtonen van het universum.

Het tot stand brengen van fysieke veranderingen was eigenlijk niet hun voornaamste doel. Zij geloofden dat mantra's hen konden helpen om verlichting te bereiken en eenheid met God te verkrijgen, daar deze hun bescherming en wijsheid brachten, hun concentratievermogen en meditaties intensiveerden en hun simpel gezegd, zo snel mogelijk in de armen van God dreven.

Mystici beweren dat geluid materie schept. Dat de wereld een reflectie is van oneindige combinaties van geluidspatronen. Alles is een verdichting van geluidsgolven.

Sommigen christelijke monniken chanten hun gebeden. Misschien is hardop bidden wel zo wijdverspreid omdat mensen in vele religies instinctief de effectiviteit daarvan erkennen.

'en het lied van alle zes de hemelen
werd niet slechts gehoord maar ook gezien.'
Jesaja 


 

 Hummen

Je kunt mantra-zingen zien als een middel om je snel weer fris en energiek te voelen.
Sluit je ogen en ga even vijf minuten 'hummen'.
Hummen betekent niets, maar het werkt gegarandeerd. Als mensen zich goed voelen, doen ze het vanzelf.
Dit hummen klinkt bijna hetzelfde als de oudste mantra, AUM (of OM). Dit is een oerklank of vibratie waaruit alle andere klanken zouden zijn ontstaan. Interessant is dat je AUM ook terugvindt in het christelijke 'amen' en het islamitische 'amin'. 

AUM.
De mantra AUM/OM bestaat eigenlijk uit drie klanken: A,U en M.
De volgende oefening is goed voor een algemeen gevoel van welzijn, rust en evenwicht.
Ook geschikt als concentratieoefening, die weer leidt tot meditatie.

1. Ga rechtop zitten in een makkelijke houding en doe je ogen dicht.
2. Leg je rechterhand op je buik. Haal diep adem door de neus, doe je mond wijd open als bij de dokter, en op de uitademing maak je de eerste klank: Aaaaah... Probeer lang, rustig en gelijkmatig uit te ademen. Voel de trilling rondom de navel. Doe dit driemaal.
3. Leg je rechterhand op de borst. Haal diep adem door de neus, maak je lippen rond, en op de uitademing maak je de tweede klank: Oeeeee... Adem lang, rustig en gelijkmatig uit. Voel de trimming in de hartstreek. Doe dit driemaal.
4. Leg je rechterhand boven op je hoofd. Haal diep adem door de neus, zet de lippen zachtjes op elkaar, en op de uitademing maak je de derde klank: Mmmmmm..... Probeer lang, rustig en gelijkmatig uit te ademen. Voel de trilling in je hoofd. Doe dit driemaal.
5. Leg beide handen op de knieën, ontspan de schouders en zit rechtop. Haal diep adem door de neus. Doe je mond wijd open en laat de gecombineerde klank AUM van onder uit de buik omhoogkomen naar je hoofd. Probeer evenveel aandacht aan alle drie de klanken te geven. Doe dit driemaal.
6. Zit vijf minuten stil met gesloten ogen. Als je goed luistert, hoor je een soort onderstroom die altijd aanwezig is. 

 

 

Geluid-healing

Til je hand op. Hoewel onhoorbaar voor je zintuigen, laat de onzichtbare energie van deze beweging een geluid horen. Bepaalde tonen kunnen schadelijk zijn. Zeer lage infrasone frequenties kunnen inwendige organen doen instorten, ultrasone energie kan botten ontkalken en zachter maken.

Geluid kan echter ook healen. Geluidhealing vormt als energiemedicijn een vibrationele therapie die alle niveaus van het menselijk zelf beïnvloedt- en dat van alle levende organismen. Aangezien water geluid viermaal zo snel geleidt als lucht, kan het een nuttig interfererend middel vormen, ook omdat ons lichaam voor 70 procent uit water bestaat. Geluid draagt de vibraties sneller over dan veel andere middelen.

Het wordt veel gebruikt bij chakra- en auraveldtherapie, maar ook door healers bij autisme, slapeloosheid en andere aandoeningen en het wordt in verschillende vormen van acupunctuur geïntroduceerd.

De wetenschap achter de geluidtherapie: ieder atoom bevat een wolk van elektronen, die een snelheid van meer dan 900 km per seconde hebben. Beweging schept frequentie, die vibratie creëert, die weer geluid opwekt(hoorbaar of niet).

Vibartie is de helft van onze energiequotiënt en is daarom informatie. Geluid vormt patronen uit materie. Daarom moet het de informatie bevatten om deze patronen te vormen.
Geluid plant zich voort in golven en wekt velden op.

Een van de belangrijkste kwesties wat geluid betreft, is die van resonantie,die optreedt wanneer een voorwerp dat met zijn eigen unieke frequentie vibreert, begint te vibreren met dezelfde frequentie als een ander voorwerp.
De juiste muziek of geluiden kunnen bijdragen tot het herstellen van de natuurlijke vibraties van een levend wezen en daarmee van de gezondheid, als ze maar resoneren met de natuurlijke vibraties van dat wezen. Klassieke muziek kalmeert het hart en, door resonantie, het hele lichaam.

Er zijn tientallen energetisch gebaseerde geluidstherapieën.

Zingen

Zingen geeft energie, het is een manier om je te uiten. 
Als je verdrietig bent schenkt het je troost; wanneer je vermoeid bent geeft het rust.
Alles dat je meemaakt in het leven wordt in jezelf opgeslagen. Door te zingen kun je die weggestopte lagen van het bewustzijn weer aanraken en in beweging brengen, daarbij komt veel emotie los.

Emoties hebben een eigen frequentie, ze vormen een trilling in je lichaam.
Denk maar aan die lastige brok in je keel, of een stem die hees of hoog wordt van ontroering. In volksmuziek ligt veel expressie en gevoel.

 

 

Muziek als afweer.

PRI, de kunst van het bewust leven.
PRI, pastrealityintegration leert mensen zichzelf te bevrijden uit de greep van destructieve gevoelens en gedragingen zoals angst, somberheid, stress, boosheid en verslavingen. Om de destructieve werking van afweermechanismen te stoppen bieden zij verschillende mogelijkheden aan.

Naast een 'afweertest' en een 'test om afweervormen te onderscheiden' is er ook een  muzikale bewustzijnsvorm; 'muziek als afweer'.

Deze is onderverdeeld in verschillende vormen van afweer.
- valse hoop
- oude pijn
- volwassen bewustzijn
- valse macht

kijk voor muziek en teksten:

www.pastrealityintegration.com/nl/info-over-pri/muziek-als-afweer.

 

 

Chanten

Chanten is het ritmisch spreken of zingen van woorden of geluiden en oude 'klankoefeningen'.
Deze kunnen genezend werken en de 'poorten van perceptie' openen.

Zingen en chanten is terug te vinden in alle culturen. In religieuze en spirituele ceremonies en  rituelen worden ze gebruikt om 'de last van het aardse bestaan te verlichten'.
Als je je openstelt voor het chanten of zingen van diepe, resonante  lage buikklanken, stel je tegelijkertijd je borts (hart en longen), mond en keel open. (zie ook de Zweedse film 'As it is in heaven' 2004).
Bepaalde Tibetaanse chants worden al duizenden jaren lang met succes gebruikt.

Voeoeoe....
Dit geluid opent en veruimt de inwendige organen en laat ze vibreren, waardoor het afgesloten of overprikkelde zenuwstelsel nieuwe signalen krijgt. Het beoefenen is heel simpel, je maakt het geluid 'voeoeoe..' (uitspreken zoals in het woord 'hoe')en verlengt de 'oe-klank'. daarbij richt je je op de vibraties in je buik terwijl je de klank helemaal uitademt.

De klankvibraties van 'voe' stimuleren de gewaarwording van de inwendige organen, het helemaal uitademen zorgt voor een optimale balans van zuurstof en kooldioxide.

Oefenen.
Zoek een prettife plek om te zitten voordat je met de oefening begint. Adem langzaam in, stop even en maak aan het begin van de uitademing de verlengde klank 'voeoe'. Houd de klank aan tot je alle lucht in je longen hebt uitgeademd. Laat het geluid vibreren alsof het uit je buik komt. Pauzeer even als je aan het einde van de uitademing  bent en laat de volgende inademing vanzelf komen, buik en borst vullen  zich vanzelf met lucht. Als de inademing volledig voelt,  pauzeer dan even en maak opnieuw de verlengde 'voe' klank. Laat de uitademing vanzelf gaan  en ook vanzelf stoppen.

Herhaal de oefening enkele keren en rust dan uit. Richt vervolgens je aandacht op je lichaam, in het bijzonder  op de onderbuik, die inwendige holte  waar je organen zich bevinden. Meestal ervaar je  allerlei trillingen, tintelingen en temperatuurveranderingen. Deze gewaarwordingen zijn  in het algemeen  aangenaam. Het belangrijkste is dat ze ingaan  tegen  de verdovende gewaarwordingen die met een toestand van immobiliteit samenhangen.

Door de heilzame gewaarwordingen die door het ademhalen en de geluidstrillingen worden opgeroepen kan het individu contact maken met innerlijke veiligheid en vertrouwen en met een beginnend besef van orientatie in het hier en nu.

Tonen

Geluid kan ook een krachtig middel zijn bij het in beweging krijgen van bevroren energie.(trauma) Lichamelijke sensaties en emoties zijn verbonden met geluid. Als we verdriet hebben, gaan we huilen, als we blij zijn, lachen we. Het zijn de 'geluidshandtekeningen' van onderliggende energieën, en als je die handtekening kunt vinden, kun je in contact komen met de energie zelf. Oude, bevroren energieën zijn op deze manier makkelijker te vinden dan wanneer je je probeert te herinneren waar en wanneer iets is gebeurd.
Tonen vergt oefening.
Je moet twee dingen tegelijk doen: een klank maken en je gewaarzijn in je lichaam houden. Je hoeft niet speciaal aandacht aan de klank zelf te besteden. Laat haar vanzelf komen. Een goed voorbeeld is diep zuchten. Als je zucht en tegelijkertijd met je stem geluid maakt, bijvoorbeeld een grom of kreun, dan heb je een combinatie. Je  voelt hoeveel opluchting die zucht brengt terwijl je een natuurlijke, onbewuste klank maakt.

Als je flink oefent, kun je heel wat klankhandtekeningen vinden die verbonden zijn met onderdrukte gevoelens en verborgen ervaringen. Je lichaam weet zelf het beste of het wil grommen, steunen, snikken, schreeuwen, gillen of huilen. Als je ineens alles eruit gooit, geeft dat vaak een schokkerig gevoel. Je kunt beter een lange klank maken en de energie er geleidelijk uit laten komen.

Een laag, grommend geluid, bijvoorbeeld, opent je onderbuik. Een hoge 'iiiii'-klank opent het hoofd. Door te experimenteren vind je al snel een klank voor iedere energie. Tonen biedt je onbegrensde mogelijkheden als je eenmaal hebt geleerd spanning te ontladen door geleidelijk en constant een klank te maken.

 

Fonoferese

Stemvorkentherapie, ook wel fonoferese genoemd, is in staat om de zelfgenezende eigenschappen van het lichaam bij te staan en te versterken.
Sommige klank- en andere therapeuten werken met stemvorken. Hoe groter de stemvork, hoe lager de frequentie dus ook hoe lager de klank. Soms houdt men de stemvork dichtbij het lichaam, andere malen plaatst men er een stemvork op. Als een soort laserstraal wordt een plek in het lichaam dan los getrild. de klanken van twee stemvorken veroorzaken een golf van expansie en samentrekken door het hele lichaam. Deze golf heeft de vorm van een lemniscaat, een vloeiende doorlopende beweging. Dit voel je in je oren, gaat door het ruggenmerg, de hersenvloeistof wordt kortom heel snel vervoerd door je lichaam.

Het werkt in op bindweefsel en celniveau. Spanningen en blokkades worden los getrild en er ontstaat langzaam diepe ontspanning. Zowel het lichaam als het gehele elektromagnetische veld dat een mens omgeeft wordt bereikt. Het lichaam kan zich herstellen zodat de energiehuishouding opnieuw een balans kan vinden en zich kan verbinden met het hele lichaam.

In de hersenen vindt ook ontspanning plaats waardoor bepaalde patronen niet automatisch meer verbonden worden en er nieuwe verbindingen kunnen gemaakt worden. 

Fonoferese is een op zichzelf staande therapie, maar de stemvorken kunnen natuurlijk ook worden ingezet naast andere behandelingen. Zoals bijvoorbeeld; Toonpunctuur op de voet, een combinatie van voetreflex en metamorfose massage.

Trainingen: Fonoforese Academie Centrum Noorderlicht
Behandelingen: www.wittebeer.com
w
ww.bodysoultuning.nl