Startpagina

Behandelwijzen

Diep in de hersenen zit een deel dat ons gevoel, humeur, gedrag, onze bloeddruk, ons immuunsysteem, kortom alles wat met ons welbevinden te maken heeft, beheerst: het emotionele brein. Door controle te krijgen over dit deel van de hersenen, is het mogelijk om stoornissen die voortkomen uit stress, angsten of depressie zelf te genezen.

Nieuwe behandelwijzen van emotionele problemen voor het brein zijn o.a.

- E.M.D.R; neuro-emotionele integratie door oogbewegingen.
- Acupunctuur; werkt rechtstreeks op het emotionele brein.
- Hartcoherentie; de optimaal fysiologische balans in je lichaam wordt hartcoherentie genoemd. Om dit te bereiken maak je gebruik van biofeedbackapparatuur, waar je 'live' kunt zien hoe gedachten en emoties jouw hart en zenuwstelsel beïnvloeden. Het werkt als een spiegel voor onze emotionele gesteldheid. (apparaat kijk ook bij websites, tests en boeken)
- Voeding: Omega-3 en 6. 
- Lichtenergie

73 tips om je hersenen te stimuleren.
www.ahealthylife.nl  categorieën/ hersenen
De hersenen hebben uitdaging nodig, zodat er nieuwe neuronetwerken ontwikkeld kunnen worden, anders zullen de verbindingen minder sterk worden.

Lees: 'Evolve your brain'    Joe Dispenza
        'Overstijg jezelf'        Joe Dispenza
denk anders, denk beter in 4 weken

 

Het emotionele brein

' Zorg voor een stressvrij, gezond lichaam, een traumavrij geheugen, een open intellect en een zorgeloze geest'. Sri Sri Ravi Shankar.

De geneeskunde voor emotionele problemen kent traditioneel twee fundamenten: psychoanalyse en medicijnen.
Er zijn aanvullende methodes om het lijden te verlichten. Zij proberen het verstoorde evenwicht als het gaat om chronische ziektes te herstellen. Deze methodes doen eerder een beroep op het lichaam dan op taal.

Het emotionele brein bevindt zich midden in de hersenen als 'een hersenstelsel binnen de hersenen'. De bouw, de organisatie van de cellen en zelfs de biochemische eigenschappen wijken af van de rest. Het emotionele brein functioneert onafhankelijk van de neo-cortex: de zetel van de hersenen, taal en denken.

Het emotionele brein controleert alles wat ons psychologisch welbevinden en, voor een groot deel, de fysiologie van het lichaam regelt: de hartfunctie, de bloeddruk, de hormonen, de spijsvertering en het immuunstelsel.

 

 

Emotionele storingen

Emotionele storingen zijn het gevolg van het slecht functioneren van dit emotionele brein. Bij veel mensen komt dit gebrekkige functioneren voort uit pijnlijke ervaringen die in het verleden hebben plaatsgevonden, zonder verband met het heden, maar die zich onuitwisbaar in het emotionele brein hebben vastgezet. Deze ervaringen blijven dikwijls ons gevoelsleven en ons gedrag controleren, soms nog na tientallen jaren.

Het emotionele brein beschikt over natuurlijke mechanismen voor zelfgenezing: aangeboren vermogens om evenwicht en welbevinden te herstellen.
Deze zijn te vergelijken met andere zelfgenezingsmechanismen in het lichaam, zoals littekenvorming over een wond of de bestrijding van een infectie.

Behandelwijzen die op het lichaam inwerken, kunnen hun voordeel doen met dergelijke mechanismen. 

Emotionele intelligentie.

De behandelwijzen richten zich rechtstreeks tot het emotionele brein. Ze gaan bijna helemaal buiten de taal om. Ze leveren hun resultaat via het lichaam in plaats van het denken. Maar waar de methodes ook vandaan komen, alles begint met emoties.

Emotionele intelligentie.
Zonder emoties heeft het leven geen zin. Ze geven kleur aan ons bestaan. Als we van onze emoties worden beroofd verliezen we onze meest fundamentele oriëntatiepunten en kunnen we geen keuzes meer maken op basis van wat we echt belangrijk vinden.
De  term die het beste het evenwicht tussen emotie en verstand defineert, is 'emotionele intelligentie'. Intelligentie is, het geheel aan geestelijke vermogens die het mogelijk maken het succes van een individu te voorspellen.

Naast abstractie en logische intelligentie zijn andere factoren belangrijker en verantwoordelijk voor succes. Een die een rol speelt bij het begrip en de besturing van onze emoties. Deze vorm van intelligentie, de emotionele intelligentie, verklaart het succes dat we in het leven hebben.

Deze intelligentie heeft vier parameters:
1. De aanleg van de eigen emotionele toestand en die van anderen te herkennen.
2. De aanleg het natuurlijke verloop van emoties te begrijpen.
3. De aanleg om redelijk over de eigen emoties en die van anderen na te denken.
4. De aanleg de eigen emoties en die van anderen te sturen. 

 

 

 

 

Ontregelingen bij Alzheimer opsporen

Ginko Biloba

Op zoek naar de oorzaken van ontregelingen  zijn er drie overkoepelende gebieden:
de psyche, ontregelingen in de stofwisseling en de toestand van het basis-bio-regulatiesysteem (de matrix) en de orgaancellen.

Psychische zaken die verstorend werken, bijvoorbeeld onverwerkte trauma's/shocks en psychische stress, lichamelijke stress, lichamelijke stress zoals niet goed verwerkte virale- en bacteriële infecties, belasting met zware metalen, de spijsvertering, het voedingspatroon en het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Kortom alles wat normale  informatie-uitwisseling verstoort.

Belastende factoren:
Wat betreft het voedingspatroon is een te rijke consumptie van koolhydraten en suikers funest.

Zware metalen zoals lood, cadmium en kwik in amalgaamvullingen ( die het immuunsysteem aantasten) is bij Alzheimer en vasculaire dementie belangrijk te kijken naar een aluminiumbelasting. Dit geeft een blokkering in het systeem. Koken in aluminium pannen is funest. Maar ook in veel deodoranten zit een aluminiumverbinding. In inentingen zit als conseerveermiddel aluminiumhydroxide.

 

 

 

Alzheimer

De behandeling.
Alzheimer- of vasculaire dementie is een chronische aandoening. Is er eenmaal sprake van Alzheimer dan zijn er al beschadigingen opgetreden. Wat Alzheimer betreft is op dit moment herstel van het zenuwstelsel(nog) niet mogelijk. Het stoppen van het proces is waarschijnlijk het maximaal haalbare.

Een behandeling begint - voor zover mogelijk is - met het wegnemen van alle ontregelende factoren en belastingen en een actieve ontgifting van het lichaam.
Door het opbouwende (anabole) proces te stimuleren. Dat kan door het aanvullen van het elektronentekort via goede voeding, vitaminen en mineralen en behandeling met biofysische apparatuur. www.ABB-artsen.nl.

Byofysische artsen die over ZMR apparatuur (Zell- Milieu- Revitalization) beschikken kunnen groeihormonen en preparaten die werken op bloedvaten, zenuwweefsel en hersenweefsel 'laten meelopen' in deze behandeling, om het eigen systeem te activeren.
Het toedienen van vitamine B12 geeft vaak goede resultaten qua helderheid en energie.
Ook is het aan te raden iemand te activeren tot beweging. Het gaat dan om ontspannen lichamelijke activiteiten zoals wandelen.
Iemand met Alzheimer of een andere chronische aandoening zal een heel streng koolhydraatarm- en suikervrij dieet moeten volgen. Om te beginnen alleen groenten, fruit en eiwitten op het menu en daarna kleine hoeveelheden volkorenproducten introduceren.
P
lantaardige middelen die werken op de hersenen kunnen nog een verdere ondersteuning geven. Bijvoorbeeld Ginko Biloba wat op de doorbloeding van de kleine bloedvaatjes werkt en voorlopers van anabole hormonen, zoals Rhodiola en Hypericum.

(Chemische) medicatie is juist in potentie weer een stressfactor voor het lichaam. Omdat het een niet-natuurlijke stof is, wordt het door het lichaam niet herkend. Dit geeft achtereenvolgens stress, elektronenverlies en dus een katabole overheersing. Zowel bij Alzheimer als bij vasculaire dementie zal een reguliere medicatie het ziekteproces daarom juist stimuleren in plaats van afnemen.

 

 

Doe het zelven?

Zes leefstijladviezen voor een opgewektere stemming.
Pillen, praten, breinimplantaten..... de moderne mens kan prima zonder, als hij weer meer naar zijn natuur gaat  leven. Het Therapeutic Lifestyle Chance programme schrijft zes leefregels voor die stuk voor stuk teruggrijpen op al bestaande kennis.

1. Voed je brein met Omega 3-vetzuren die voorkomen in vette vis, noten en bladgroenten. Ze zijn dé bouwstenen voor onze hersenen.
2. Doé iets. Onze voorouders waren zelden alleen en hadden altijd wel iets zinnigs omhanden. Wij zijn vaak alleen en doen vaak dingen die niet onze volledige aandacht vragen- tv kijken bijvoorbeeld. Precies de situaties waarin het brein neigt tot piekeren, eindeloos piekeren, waardoor je steeds neerslachtiger wordt.
3.Beweeg. Lichaamsbeweging is een prima medicijn tegen depressie. Het activeert de aanmaak van neurotransmitters in de hersenen en stimuleert de groei van nieuwe verbindingen.
4. Zoek de zon op. Wie dagelijks zon vangt, maakt voldoende stofjes en vitamine D aan om zich goed te voelen. Veel naar buiten dus. Je houdt zo ook je biologische klok bij de les- belangrijk voor een gezonde slaap.
5. Maak contact. Mensen zijn sociale dieren. Wie zich eenzaam voelt, wordt ziek-zo simpel ligt het in feite. Doe alles om die vicieuze cirkel te doorbreken, zelfs al is het met tegenzin. Word bijvoorbeeld vrijwilliger- anderen helpen geeft vaak een goed gevoel. Maar de aanschaf van een huisdier kan ook al een goed begin zijn.
6. Slaap. Onze voorouders gaan  slapen als het donker  wordt. Moderne mensen weten vaak niet eens hoe de lichtval buiten is. Onze biologische klok krijgt daardoor te weinig informatie aangeleverd, en dat maakt een gezond slaappatroon lastig. Net als trouwens grote hoeveelheden cafeïne, nicotine en alcohol.

7. Denk positief. Droom het grijs weg. Ruim rigide leefregels en overtuigingen op.Laat positieve gedachten toe. Formuleer een droomleefregel: ' de wereld ligt aan mijn voeten' in plaats van 'niemand ziet me staan'. Geniet vaak na van iets. Schrijf prettige ervaringen op.

 

Intuïtie, ons tweede brein

Afgaan op je intuïtie , is dat wel verstandig?
Wij waarderen de ratio over het algemeen hoger dan gevoel, niet alleen in een werksituatie, maar ook in het persoonlijk leven. Onterecht, want een intuïtief gevoel kan in een heel vroeg stadium aangeven welke richting we zouden moeten inslaan, lang voor de feiten op tafel liggen. We kunnen nog wat leren van oosterse volken, die 'de buik' zien als een bron van kracht en het luisteren naar buikgevoelens tot kunst hebben verheven.

Een pleidooi voor meer waardering voor ons 'tweede brein'.
Intuïtieve gevoelens of emoties?
Is het mogelijk intuïtieve gevoelens op een bewuste manier waar te nemen of te onderkennen?
Allereerst is het belangrijk een duidelijke scheiding aan te brengen tussen gevoelens en emoties, want dat is zeker niet hetzelfde. Bij gevoelens is er namelijk sprake van een aanraking van de diepere lagen van de ziel. Intuïtieve gevoelens werken bevrijdend en geven ruimte, niet alleen aan jezelf maar ook aan de ander. Emoties zijn juist heel dwingend, ze werken blokkerend en door hun dwangmatige karakter brengen ze je uit balans. Ze eisen dat je actie onderneemt, terwijl je op zo'n moment juist passief zou moeten zijn.(herkenbaar!) Probeer te achterhalen of er vanuit angst of onzekerheid emoties opwellen die je intuïtieve gevoelens zouden kunnen vertroebelen. Wil je bewust je gevoel ervaren, dan moet je aandacht gericht zijn op je buikstreek en niet op je hoofd.

Buikgevoelens.
Onze buik beschikt over een zelfstandig functionerend zenuwstelsel en bezit veel meer cellen dan onze hersenen. Binnen ons lichaam blijkt de buik een autonoom centrum te zijn dat over wijsheid beschikt en op een andere manier waarneemt dan ons hersenen.

Terwijl ons hoofd de dingen lineair waarneemt, zal de buik op holistische wijze allerlei aspecten waarnemen die niet direkt zichtbaar zijn, maar waar wel meer wijsheid in schuilt dan in ons  lineaire denken.

Onze vragen over wat we moeten doen en laten, kunnen we wellicht beter daar neerleggen.

 

 

De biologie van het veranderen van je brein.

Evolve your brain.
Het veranderen van je geest speelt een grote rol bij ziekte en gezondheid. De bewustzijnstsunami aan boeken, wetenschappers en trainingen die over ons heen is gekomen de afgelopen decennia heeft duidelijk gemaakt, dat verandering en vernieuwing van ons bewustzijn, grote impact op ons leven en functioneren kan hebben.

Emoties en emotionele intelligentie.
Emoties zijn niet blijvend aan je verbonden, omdat je je brein niet bent. Je hoeft je niet te identificeren met je bestaande breincircuits. Emotionele intelligentie is alleen mogelijk als je de hiërarchie kunt veranderen en er geen deel van uitmaakt.

Verander je breincircuits.
Denk aan iets simpels. Als deze gedachte gerelateerd was aan angst, vreugde, droefheid of sex dan verander je daarmee je lichaam. Zelfs als je leest verandert je lichaam. Het wijzigt je immuunsysteem.

Het brein als CEO van je lichaam.
De invloed van bewuste en onbewuste gedachten is groot.
Onbewuste gedachten vormen een waterval aan chemische reacties.
Die produceren 'wat we moeten voelen' en 'hoe we moeten voelen'. daarmee kunnen we het lichaam uit balans denken, door herhaalde (negatieve) gedachten en reacties. Dit tast het zelfregulerend vermogen aan.

Aandacht.
Je kunt dit veranderen voor de rest van je leven door bewuste aandacht.
Wat hoor je!
Wat neem je waar!
Je verandert je focus en je verandert je mind.

Neurowetenschap.
Richt je aandacht op pijn en er is pijn. Richt je aandacht op iets anders en de pijn is weg.
Welke gedachten ondersteunen ons? Waar richt je je persoonlijke aandacht op?
Hoe je over jezelf denkt, wat je ervaart, wat je je herinnert, het karakteriseert ons.

Werk in uitvoering.
Je bent werk in uitvoering. Je brein is niet statisch, rigide of gefixeerd. Cellen worden steeds gereorganiseerd. Door onze gedachten en ervaringen. De stimuli en daarmee de veranderingen zijn eindeloos. Via instructies ontwikkel je nieuwe mogelijkheden. Je moet hiervoor uit je rustpositie komen naar een bewust niveau. Wat je nodig hebt is een intentie. Deze intentie bestaat uit je wil, je focus en je onverdeelde aandacht. Je activeert een set zenuwcellen. Door mentale herhaling open je nieuwe circuits  in je brein. Ons brein kunnen we veranderen door ons denken. Bevestig en herbevestig je neurologische zelf. Je nieuwe zelf.

 

 

 

 

 

 

Boeddhabrein.

Ons brein is doorgaans gefocust op negatieve dingen. Dat kun je zelf veranderen. Met gerichte oefening krijgen je hersenen een positievere 'bedrading'. We kunnen ons brein geleidelijk aan zodanig opnieuw bedraden dat het meer geneigd is tot positievere gedachten en gevoelens.
Alles wat we meemaken laat sporen na in ons brein, in de vorm van nieuwe verbindingen, of zelfs nieuwe hersencellen.

Zo hebben musici, meer hersencellen in de auditieve, motorische en visuele gebieden en taxichauffeurs een groter gebied voor ruimtelijke herinneringen. Zo kunnen wij onze hersenen vullen met positieve ervaringen en rust, zodat we daar steeds makkelijker toegang tot hebben.

Als je deze 'toestanden' van de hersenen leert activeren, onder meer met technieken uit het boeddhisme, is je brein op den duur geneigd tot positivisme.

Neiging tot negativisme.
Onze hersenen staan van nature niet in een al te positieve stand. Zo maken negatieve gebeurtenissen meer indruk op ons dan positieve, en blijven langer hangen. Voor onze voorouders was dat van levensbelang: als je gevaar over het hoofd ziet, kan het je leven kosten.

Daarom scant ons brein voortdurend de omgeving af op mogelijke tegenslag, en merkt het positieve zaken vaak niet eens op. De kunst is dus om daar wel op te gaan letten en ze vast te leggen in ons brein. Behalve onze neiging om meer aandacht te geven aan negatieve zaken, maken we de emotionele lading ervan nog negatiever met onze gedachten. Wanneer we terugdenken aan een blunder, zijn we geneigd onszelf nogmaals voor het hoofd te slaan van schaamte. Maar als je twee dingen tegelijkertijd in gedachten houdt, zoals de herinnering en een gevoel van schaamte, leggen je hersenen verbindingen aan tussen die twee. Elke keer dat je je voor je kop slaat bij de herinnering, krijgt die er dus een extra negatieve lading bij.

Als je de herinnering ophaalt en tegelijkertijd een positief gevoel oproept, bijvoorbeeld door je in te beelden dat je bij een dierbare bent, kun je de negatieve lading verminderen. Daarom kan het zo opluchten om met een betrokken persoon te praten over een vervelende gebeurtenis: het positieve raakt dan in ons brein verweven met het negatieve.

Gassen of de rem erop.

Elke keer als je positieve aspecten toevoegt aan vervelende herinneringen, bouw je een stukje positieve neurale structuur. Een andere manier om je brein in een positieve toestand te krijgen, is door gebruik te maken van onze natuurlijke 'rem'. Het zorgt ervoor dat we ons ontspannen en veilig voelen, en dat we ons richten op rusten en verwerken. Dit is de staat waarin ons lichaam eigenlijk het meest zou moeten verkeren.

Het goede nieuws is dat je je rustsysteem zelf kunt aanzwengelen. Dat verlaagt onmiddellijk de bloeddruk en je gevoel van stress, terwijl het je immuunsysteem versterkt en je humeur opvijzelt. Door bewust je spieren te ontspannen.

Positieve bedrading aanmaken.
Vul je brein met positieve ervaringen. Vaak merken we alle goede dingen niet eens op. Maak die positieve dingen blijvend door er tien seconden met je aandacht bij te blijven. Hoe langer je iets in je bewustzijn houdt en hoe intenser je het beleeft, hoe sterker de verbindingen tussen de neuronen worden.

Neutraliseer pijnlijke ervaringen.
Als je aan een vervelende gebeurtenis denkt, roep dan tegelijkertijd een positief gevoel op. Wanneer je dat vaak genoeg doet, vermengt de vervelende herinnering zich langzaam met een positief gevoel. Dit werkt het beste als je gevoelens neemt die tegenovergesteld zijn. Bijvoorbeeld door een herinnering aan een kwetsbaar moment te vermengen met een huidig gevoel van kracht.

Activeer je natuurlijk rustsysteem.
Ga overdag regelmatig even na hoe gespannen je spieren zijn en ontspan ze: je tong, je ogen, je kaak, je lichaam... Ontspannen spieren geven de alarmcentra in de hersenen het bericht dat alles goed is. Ook het aanraken van de lippen kan helpen; daar zitten veel parasympatische uiteinden in. Tot slot werken ademhalingsoefeningen altijd rustgevend.

Train jezelf in gelijkmoedigheid.
Leer jezelf gebeurtenissen en je eigen reactie daarop van een afstandje te bekijken. Gewoonlijk wordt je lichaam in opperste staat van paraatheid gebracht als er iets vervelends of stressvols gebeurt. Maar door naar je emoties te kijken zonder te oordelen of te interpreteren, kun je de vicieuze cirkel doorbreken.

 

Hart van genezing; het placebo-effect.

Het placebo-effect als therapie om beter te worden.
Het placebo-effect is overal en alledaags. We kennen de troostpleisters en kusjes die kinderen stil krijgen na een valpartij. Placebo's hebben wel degelijk een positief effect op onze gezondheid. Dat is geen hocus-pocus, maar neurowetenschap. Omdat de techniek nu zo ver is dat we in het menselijk brein kunnen kijken, kunnen wetenschappers op hersenscans zien wat placebo's doen.

Mensen die een placebopijnstiller krijgen met de belofte dat het een sterke pil is, reageren net als mensen die echte pijnstilling ontvangen. De wens dat dit verlichting brengt, is de vader van de gedachte. En die gedachte zorgt ervoor dat er in het brein moleculen worden aangemaakt die zenuwcellen anders doen reageren. De suggestie is genoeg om het brein morfineachtige stoffen te laten aanmaken.

Geen luchtkasteel.
Placebo's helpen niet alleen bij pijn, maar ook bij talrijke aandoeningen zoals depresie, hartfalen, schizofrenie en de ziekte van Parkinson. Het placebo-effect zit zeker niet alleen tussen de oren. Uit onderzoeken blijkt dat 'nepbehandelingen' zo'n 15 tot 40 % van de mensen helpen.

Het placebo-effect dankt zijn werking vooral aan vertrouwen. Het hangt nauw samen met je verwachtingen over de behandeling en de arts. Hoe meer vertrouwen je hebt in de arts, de medicatie en de behandeling, hoe groter het placebo-effect. De placebowerking van ingrijpend medisch handelen is daarom vaak het grootst. Dus hebben nepoperaties een grotere placebowerking dan medicijnen. Een infuus doet meer dan een injectie. Dure geneesmiddelen werken beter dan goedkope.

Placebo-magie.
Vertrouwen is de kern. Waarom?
Als we ziek worden of iets mankeren, zijn we kwetsbaar. Die kwetsbaarheid neemt toe als we de dokter in vertrouwen nemen. Kwetsbaarheid, vertrouwen en afhankelijkheid vormen een drie-eenheid. Je hebt die arts nodig om te kunnen genezen. Dus moet je wel je kwetsbaarheid tonen. Als dat vertrouwen positief beloond wordt met aandacht en medeleven, neemt dat een hoop angst en stress weg. Je bent nog wel kwetsbaar, maar als je je begrepen voelt, geeft dat vertrouwen. Wie geen vertrouwen heeft in genezing, zoals angstige, sceptische mensen, blijkt minder gevoelig voor de placebowerking.

Het placebo-effect is geen toevoeging of onverklaarbaar onderdeel van het genezingsproces, het is het hart van het genezingsproces. Het meest gewone van het menselijk zijn. Vertrouwen hangt samen met verwachting. Verwachting is een sterke evolutionaire kracht. Ze zorgt ervoor dat lichaam en geest zich voorbereiden op wat komen gaat. Het zet daarmee  allerlei biochemische processen in gang die hun weerslag hebben op onze gezondheid.

Placebo versus nocebo.
Placebo's kunnen dus heel goed voor ons uitpakken,maar ze kunnen ook een negatief effect hebben. Dat noemen we het nocebo-effect. Bekend is dat proefpersonen die meedoen aan een onderzoek naar jeuk automatisch kriebels krijgen.

Medeleven als placebo.
Als artsen negatief zijn over herstel of behandeling kunnen zij bij patiënten een nocebo-effect uitlokken. Ook de bijwerkingen die op een bijsluiter van geneesmiddelen staan kunnen dit effect hebben. De meelevende, vriendelijke arts doet het beter dan de meer afstandelijke, zakelijke arts. Als huisartsen tijdens een consult op hun horloge kijken of hun blik laten afdwalen, stijgt de bloeddruk van de patiënt. Artsen zouden zich bewust moeten zijn van hun placebowerking. Alleen al door hun woordkeuze kunnen ze het genezingsproces sturen. Het is ongezond om bij een arts te blijven met wie je geen klik hebt. Dan mis je de allerbeste placebo!

Waarom heeft een goede arts zo'n grote placebowerking?
Dat heeft te maken met spiegelhormonen. Zien lachen, doet lachen. Emoties zijn door spiegelhormonen letterlijk besmettelijk. Met bevlogenheid, doortastendheid en enthousiasme kun je spanning verminderen en mensen stimuleren tot gezond gedrag.

Natuurgeneeskunde.
Natuurlijk werkende artsen hebben een stapje voor op reguliere artsen. In deze geneeskunde staat de patiënt en zijn verhaal centraal. Er wordt veel tijd uitgetrokken en er is veel aandacht. Alleen dat zijn al geweldige placebo's. Bovendien hebben deze artsen bewust gekozen voor een andere weg en geloven ze daar met hart en ziel in. Dat is een ander aspect van de placebowerking. Als de arts gelooft in wat hij voorschrijft, waarom zou de patiënt dat niet doen? En dat geloof in beterschap werkt besmettelijk. Placebo's kunnen veel te weeg brengen in ons brein.

Zelfredzaamheid.
Dit betekent ook dat je je eigen placebo-effect kunt creëren door je geestkracht op te vijzelen met positief denken, visualisatie en meditatie. Mensen die optimistisch zijn(en dus vertrouwen hebben) herstellen sneller. Mensen die zelf stappen ondernemen om beter met hun ziekte om te gaan, voelen zich vaak beter dan mensen die afwachten. Zelfredzaamheid is belangrijk om na de diagnose de regie over je leven terug te krijgen.

 

www.ntgw.nl   ( nieuwetijdse geneeswijzen)
w
ww.hetverbond.eu (natuurgeneeskundig therapeuten)

 

Creëer je eigen placebo-effect.

* zoek een arts of behandelaar die je vertrouwt en met wie het klikt

* kies voor een behandeling die bij je past en waarin je vertrouwen hebt.

* het is belangrijk voor je herstel dat je een ondubbelzinnige diagnose krijgt. 

* als je vragen hebt, zorg dan dan dat je antwoorden krijgt. Vraag door!

* ga voor een arts of behandelaar die achter zijn plan van aanpak staat.

* wees positief over je eigen herstel.

* wees liefdevol, begripvol en aardig, als arts én als patiënt.

* wend alles aan om je vertrouwen in je eigen herstel te vergroten.

Breinwerk: een kloppend geheel.

Gezonder dankzij een blij hart.
Bij een mooie herinnering gaat je hart gelijkmatiger kloppen. En dat is gezond!  Het zorgt voor minder stresshormonen, een dalende bloeddruk en een betere weerstand. Dit heet hartcoherentie. (zie ook dit item op deze website)

Een gebroken hart hebben, je hart volgen, je hart laten spreken. Het hart is een bron van emoties en heeft grote invloed op de gezondheid. Lang werd gedacht dat alle lichamelijke reacties gestuurd werden door de hersenen. Inmiddels is bekend dat dit iets te veel eer is, want ook het hart blijkt een belangrijke rol te spelen. Het reageert zelfs eerder op invloeden van buitenaf dan de hersenen.

Het hart is veel meer dan alleen maar een pomp. Het heeft een eigen neuraal netwerk: het hartbrein. Klein maar fijn stuurt dit via zenuwbanen en hormonen allerlei informatie naar de hersenen. Daardoor worden verschillende processen gereguleerd, zoals de bloeddruk, de ademhaling en de aanmaak van stresshormonen. Voor een goed functionerend lichaam is een kalm hart dan ook zeer wenselijk. Wie zijn hartritme wil beïnvloeden, moet dus aan zijn emotionele gesteldheid werken.

Superbrein

Wat is een superbrein?
Het verschil tussen het dagelijkse brein - en het superbrein- is immens. Je hersenen zijn heel flexibel. Je bent tegelijkertijd leider, uitvinder, leraar en gebruiker van je hersenen. In deze vier rollen ligt het verschil tussen het dagelijkse brein en het superbrein.
Misschien denk je nooit welke opdrachten zal ik mijn hersenen vandaag eens geven? Of welke nieuwe verbinding zal ik eens creëren? En toch doe je dat, iedere dag. De op maat gemaakte wereld waarin jij je bevindt, heeft een schepper nodig. Dat is niet je brein, dat ben jij.

Je zou de vier rollen - die van leider, uitvinder, leraar en gebruiker- op een veel bevredigender manier kunnen vervullen dan je nu doet.

Leider: het dagelijks brein leeft van herhaling en gewoontes. Het superbrein wil improviseren, en zich bezig houden met nieuwe dingen.

Uitvinder: Je hersenen ontwikkelen zich voortdurend. Dat gebeurt individueel, daarin zijn je hersenen uniek. Door nieuwe dingen te bedenken voor je brein word je een bron van nieuwe vaardigheden. Onze vergissing is dat we vaardigheden beperken. Het superbrein gaat uitdagingen niet uit de weg, leert telkens weer nieuwe dingen, is actief en past zich snel aan.

Leraar: niet feitenkennis maar nieuwsgierigheid is de bron van wijsheid. Je bent zowel leraar als leerling. Nieuwsgierigheid opwekken is jouw verantwoordelijkheid, en als die nieuwsgierigheid komt, ben jij ook degene die zich geïnspireerd zal voelen. Je gaat veroudering van de hersenen tegen als je gedurende je hele leven sociaal actief en intellectueel blijft.

Gebruiker: Er is geen gebruikershandleiding voor de hersenen. Toch is het zaak dat je er voorzichtig mee omgaat. Ze hebben onderhoud nodig en moeten af en toe in de revisie.
Brainfoods zijn zelfs een hype. Maar het echte voedsel voor ons brein is zowel mentaal als materieel.
Als je rookt en drinkt mishandel je je hersenen. Boosheid en angst, stress en depressie zijn ook schadelijk. Dagelijkse stress sluit het deel van de hersenen af waar de besluitvorming, het herstellen van fouten en het inschatten van situaties plaatsvindt.

Het centrale thema is :'gebruik je hersenen, voorkom dat ze jou gebruiken'. Je hersenen gebruiken je in de file , woede, frustratie en hulpeloosheid, op dat moment houden ze onze primitieve impulsen niet in de hand.
Je hersenen gebruiken je ook als je in de greep bent van toxische herinneringen, de wonden van oude trauma's, slechte gewoonten die je niet kunt doorbreken en verslavingen waar je je niet uit kunt bevrijden.
Je kunt je superbrein gebruiken om een pad van persoonlijke groei te volgen, succes te boeken, doelen te bereiken, nieuwe vaardigheden aan te leren en bevrediging te ervaren.

Als het gaat om het gebruiken van je hersenen ben je in staat een kwantumsprong te maken. Onze eindbestemming is het verlichte brein. Dit ontstijgt de vier rollen die je vervult. Mensen met een verlicht brein hebben een bijzondere relatie met hun hersenen.
Ze zijn waarnemer, stille getuige van alles wat de hersenen doen.
Dat is de wortel van transcendentie. Je vindt het antwoord op vragen over God, de ziel en het leven na de dood. Als de geest klaar is om te transcenderen, volgen de hersenen meteen.

 

Biologie van de verandering

Kunnen we ontsnappen aan de limieten van onze biologie teneinde meer 'ontwikkelde' mensen te worden. Dat is mogelijk. Waar je aandacht aan besteed dat word je. Ons brein kunnen we veranderen door ons denken. Vaak beheerst je omgeving je denken!  
Veranderingen aanbrengen in je leven betekent gewoontes en beperkingen doorbreken en vaarwel zeggen. Nieuw gedrag veroorzaakt nieuwe ervaringen die in onze genen gecodeerd worden. Ook 'mentale' herhaling is een krachtige manier om nieuwe circuits te openen in je brein.

En hoeveel nieuwe ervaringen heb je de laatste tijd gehad? Persoonlijke verandering betekent een intentie van onze wil en vaak komt het na onvrede met de situatie, door ziekte of ontslag.

Veranderen is moeilijk omdat we verslaafd zijn aan onze emotionele staat van zijn. Maar je heb een keuze ook al zegt je gevoel van niet. De hardware van ons brein is deels bepaald door genen, deels door een herhaling van gedachten en gevoelens. Wij gijzelen onszelf. We beperken onze visie op wat mogelijk is. We zien de mogelijkheden die er zijn niet.

Evolutie
Ontwikkeling is verandering. Veranderen is anders worden. Dat betekent dat we niet langer zijn wie we waren. We veranderen ons denken, wat we doen, wat we zeggen, hoe we handelen en wie we zijn. Door te ontdekken hoe we in elkaar zitten wordt ons innerlijk onthuld. Wanneer we onszelf kennen, kunnen we ons ook als zodanig gedragen.

Uit de routine
We veranderen ons brein en ontwikkelen het zodat we niet voortdurend in herhaling vallen van onze vroegere ervaringen. Het opnieuw bedraden van een  nieuw neuraal circuit kan op elke leeftijd. Het doel is de kwaliteit van ons leven verbeteren.

Stress.
Beperk je (chronische )stress. De chemische reactie van stress valt ons brein en lichaam aan en veroorzaakt schade. Stress heeft effekten op het immuunsysteem.  De stressfaktor altijd bij de hand houden is hem door laten slaan naar ziekte. Stress doet pijn, bijvoorbeeld aan onze spieren maar is een autosuggestie van ons brein.

Verslaafd.
Emotionele verslaving is het fundament van ons handelen. We zijn verslaafd aan onze gedachten en aan hoe we ons willen voelen. Gedachten zijn gebaseerd op onze gevoelens. Ook  baseren we onze ervaringen over hoe we ons erbij voelen. We kunnen leren om nieuwe herinneringen te maken die nieuwe gevoelens oproepen. We kunnen de cirkel verbreken. Uitgangsgedachte; hoe kan het ons dienen in plaats van verslaven.

Feedback
Onthou: iedere keer dat we een gedachte uitzenden naar ons brein maken we chemische reacties aan, die gevoelens en andere reacties aanmaken in ons lichaam. Een cel is als iemand die je constant neerhaalt en afwijst dan gaan ze anders reageren. Destructieve gedachten keren terug naar onszelf. Zend een nieuw signaal uit om een nieuw soort expressie te activeren. Ga uit de overleefstand en geef met nieuwe gedachten richting aan je gezondheid.

Focus.
Hoe vaak zijn onze intenties en acties in overeenstemming. Wij kunnen gedachten even sterk maken als al het andere in de wereld. Wees doelgericht. Het ideaal doet ertoe. Geloof en vertrouw in de uitkomst, ongeacht wat iedereen zegt.

Motivatie
Ken je de uitdrukking: 'I made up my mind'? Maak een nieuwe gedachtewereld. Maak met je zelf de afspraak om te veranderen. Wie wil ik zijn? Wat wil ik veranderen? Weet dat aandacht en herhaling nieuwe patronen vormen. Oefen - oefen -oefen. Van denken naar doen naar zijn. Je leert van je fouten en successen. Met gedragsverandering maak je nieuwe ervaringen met nieuwe emoties. Vraag feedback aan je omgeving dit voorkomt verlamming.

Verandering
Verandering is breken met de fysieke en mentale conditie om onszelf te blijven.

Epiloog
Beïnvloeden onze gedachten onze werkelijkheid? Ja. Het brein ziet alleen wat we er in gestopt hebben. Onze gedachten controleren onze omgeving. Gevoel en emoties zijn het eindprodukt van onze ervaringen. Voelen is denken in het verleden. Daar kunnen we boven uit stijgen. Gebruik je brein.