Startpagina

Lichaamstaal

Lichaamstaal wil zeggen dat we lichamelijk tot uitdrukking brengen wat ons innerlijk bezighoudt.

Het lichaam als geheugen.

We kunnen de lichamelijke, emotionele en mentale gebieden als één geheel beschouwen.
Het lichaam heeft een geheugen voor gevoelservaringen, het draagt alles wat door de zintuigen is waargenomen als stille kennis met zich mee. Het lichaamsgeheugen kan geactiveerd worden door een geur, een smaak, iets wat je ziet of hoort en door te leren de aandacht meer op lichamelijke signalen te richten. Door contact en aanrakingen komen herinneringen naar boven- zowel goede als verdrietige, die soms diep onder de huid zijn weggestopt.

Sommige gebeurtenissen zijn niet 'in de koude kleren' gaan zitten, maar onder de huid gekropen. Op die plekken is de huid vaak koud tot op het bot of juist vurig en onrustig. Het lichaam gebruikt de huid en de diepere bindweefsels om te voelen en vast te leggen wat er om ons heen gebeurt.

Het lichaam is een levend document. Het kent vele talen.
Het spreekt door middel van kleur en temperatuur: de blos van verlegenheid, de gloed van woede, het asgrauw van pijn, de warmte bij seksuele opwinding en de kou bij onverschilligheid. Het spreekt door middel van stemming: het opspringen van het hart van vreugde, de zwaarmoedigheid bij verveling en het oprijzen als er weer hoop is.

Lichaams- en levensverhalen.
Kostbare, verdrietige en soms traumatische verhalen zijn in het lichaam opgeslagen.
Stel jezelf  een aantal vragen, om die verhalen te vertellen en te verstaan .

Wat is je verhaal?
Hoe ben je geworden wie je bent?
Ben je geworden wie je bent? 


 


 

 

Lichaamstaal

Ons lichaam is een reflectie van onze innerlijke overtuigingen, zoals alles dat in ons leven is. Ons lichaam praat aldoor tegen ons en als we de tijd nemen om te luisteren, kunnen we de boodschap opvangen. Iedere lichaamscel reageert op elke gedachte die we denken en elk woord dat we spreken.
Voortdurend op een bepaalde manier denken en praten leidt tot een bepaalde lichaamshouding en een bepaald gedrag en tot (on)gemak.

Mentale patronen kunnen ziektes  in het lichaam creëren. Nieuwe gedachtenpatronen  of affirmaties kun je gebruiken om gezondheid te creëren.

De taal van je lichaam.

Het Hoofd vertegenwoordigt ons. Men herkent ons aan ons hoofd. Als er iets mis is met ons hoofd, betekent dat meestal dat we het gevoel hebben dat er iets mis is.

Het Haar vertegenwoordigt kracht. Als de hoofdhuid erg gespannen is, kan de haarschacht niet  meer ademen, het haar sterft af en valt uit. Het gevolg is kaalheid.

De Oren vertegenwoordigen het vermogen om te horen. Oorpijn kan duiden op kwaadheid over wat gehoord wordt. Doofheid staat voor de langdurige weigering om naar iemand te luisteren.

De Ogen vertegenwoordigen het vermogen om te zien. Oogproblemen betekenen gewoolijk dat we iets niet willen zien over onszelf of over het leven. Wat wil je niet onder ogen zien?

Hoofdpijn krijg je als je jezelf bekritiseerd. vergeef jezelf, laat zelfkritiek los. Mensen creëren migraine als ze perfect willen zijn en veel druk op zichzelf uitoefenen.

Sinus- en bijholten. Problemen worden midden in het gezicht en dicht bij de neus gevoeld en staan voor geïrriteerd zijn door iemand in ons leven. Iemand die dichtbij is. Misschien denken we dat iemand ons onder druk zet.

De Nek en Keel. De nek staat voor het vermogen om flexibel te zijn in ons denken, om de andere kant van een zaak te zien of het gezichtspunt van een ander.

De Keel vertegenwoordigt het vermogen om voor onszelf op te komen, te vragen wat we willen, om 'Ik ben' te zeggen . Keelproblemen hebben betekent meestal dat we denken dat we het recht niet hebben om bepaalde dingen te doen. Een zere keel duidt altijd op kwaadheid. de keel vertegenwoordigt ook de creatieve stroom in het lichaam. Hier uiten we onze creativiteit. Als onze creativiteit geblokkeerd en gefrustreerd is, hebben we vaak keelproblemen.

Amandelontsteking en Schildklier.
Staat voor niet kunnen doen wat je wilt. Het energiecentrum in de keel, de vijfde chakra, is de plaats waar verandering plaats vindt. Als we weerstand hebben tegen verandering, midden in veranderingen zitten, gebeurt er meestal heel wat in onze keel.
Let er eens op wanneer je hoest of iemand anders hoest. Wat werd er zojuist gezegd. Waarop was het hoesten een reactie?

De Armen staan voor ons vermogen om onze ervaringen te omarmen. We slaan oude emoties op in  onze gewrichten. De ellebogen vertegenwoordigen onze flexibiliteit ten aanzien van het veranderen van richting.

Handen grijpen, houden vast en klampen vast; we laten ons iets door de vingers glippen.
We ballen onze vuisten, we leggen de vinger op de zere plek.

De Rug staat voor de steun die we krijgen. Rugproblemen betekenen meestal dat we ons niet gesteund voelen, geen steun in de rug voelen. 

 Voor verder lezen en begrijpen van deze kijk op het lichaam en onze emoties lees dan de boeken van Louise Hay 'Je kunt je leven helen'  en  'Heel je lichaam'.

Ons lichaam laat het ons weten

Ons lichaam laat het ons weten met welke ervaringen we nog niet in het reine zijn. We hebben de neiging ons lichaam als lastig te ervaren wanneer het pijn doet of ons beperkt. Toch kan het handig zijn om ernaar te luisteren. Het heeft ons veel te vertellen.
Ons lichaam is een geweldige onderwijzer. ons lichaam is gestolde energie, vorm geworden gedachten, emoties en overtuigingen. Ons lichaam draagt alle ervaringen van ons leven met zich mee.
Lichaamstaal.
Ook onze cellen hebben een bewustzijn en herinneringen. Ze reageren op oude trauma's, angsten en onverwerkte emoties. Dingen die wij zijn vergeten of hebben weggestopt, hebben voor ons lichaam nog elke dag gevolgen. Het laat door klachten, pijn, vermoeidheid, over-of ondergewicht weten met welke ervaringen het nog niet in het reine is. Het lichaam kent ons 'heilige plan', onze levenstaak en levenslessen, en laat ons steeds weer voelen of we daarmee in overeenstemming leven. Het herinnert ons telkens aan wie we in wezen bedoeld zijn te zijn.

Bron van spiritueel leren.
Als we bezield willen leven en wezenlijk willen zijn, moeten we leren 'belichaamd' te leven.
Het gaat erom dat we ons lichaam opnieuw gaan gebruiken als de poort naar onze levensenergie, onze ziel. We hebben ooit bedacht dat lichaam en ziel gescheiden zijn, en we zijn dat ook echt gaan geloven. Maar zonder ziel is het lichaam nutteloos. Je ziel bewoont je lichaam, voorziet het van vitaliteit, creativiteit, betekenis en liefde. Andersom geldt dat de ziel niets is zonder het lichaam.  Zoals de boeddhisten het zien, is het menselijk lichaam dan ook de waardevolste bron voor spiritueel leren.

Dat wat we niet zien.
Er is geen scheiding tussen geest en materie.

De medische wetenschap zal, wil ze de problemen waar we voor staan het hoofd kunnen bieden, toe moeten naar een volstrekt nieuw model dat ook rekening houdt met onzichtbare, geestelijke factoren. Het is daarom onvermijdelijk dat de conventionele geneeskunde en de complementaire geneeskunde de handen uiteindelijk ineen zullen slaan.

En wij?
Wij zijn toe aan een kijk op ons lichaam die meer mogelijkheden biedt dan denken in termen van 'ziek' of 'gezond' zijn. Binnen dit model kan het lichaam toch alleen maar falen? Het gaat erom dat we onze gedachten over ons lichaam onderzoeken en hoe we onszelf gevangen houden in onze beperkte ideeën over wat gezondheid is. Hoe we ons lichaam steeds weer de schuld geven van onze pijn, en het de macht geven om onze innerlijke vrede weg te nemen. En hoe we ons lichaam als excuus gebruiken om niet gelukkig te kunnen zijn. 

Alles in ons leven krijgt veel meer diepte en betekenis als we afrekenen met onbruikbare termen als 'noodlot' en 'willekeur'. Het leven wordt zoveel rijker als we ons niet meer achter ons lichaam verschuilen en we uit de slachtofferrol stappen. Het zijn allemaal houdingen waarmee we de stroom van het leven tegenhouden en onze groei laten stagneren, en die ons beletten af te dalen in de diepte van onszelf. Probeer te luisteren naar je lichaam, als boodschapper van je ziel.

 

Pijn (stilling)

Van pijn kun je leren. fysieke pijn geeft aan dat er iets mis is in je lichaam. Als je geen pijn zou voelen, zou je bijvoorbeeld niet weten dat je hand op een hete kachel ligt. Geestelijke pijn werkt op dezelfde manier. Het is een aanwijzing dat er iets mis is. Als je hart, om het zo te zeggen, letterlijk in brand stond, zou je geen geestelijke pijn voelen.
Als je je schuldig voelt omdat je iemand slecht behandeld of kwaad hebt gedaan voel je geestelijke pijn. Deze pijn is ook een grote gift. Hij biedt je de gelegenheid om te leren van wat je hebt gezegd of gedaan, en te groeien in je ontwikkeling. Hij zorgt ervoor dat je in de toekomst beter oplet. Hij geeft je de kans om het goed te maken.

Er bestaat niet echt een goede reden voor destructieve gevoelens of schuld wanneer je jezelf in moeilijkheden hebt gebracht.