Bewustzijnsverruiming

Eindeloos bewustzijn

Wat is een BDE/ Naij-de-Dood-ervaring?

BDE is een bijna-doodervaring. Tegenwoordig ook wel Nabij-de-Dood-ervaring  genoemd. Bij veel mensen die klinisch dood waren verklaard en vervolgens dankzij reanimatietechnieken weer 'uit de dood terugkeerden' was er sprake van een BDE.
Uit onderzoek  blijkt dat een BDE zich afspeelt tijdens de periode van de hersendood en dat fysiologische, psychologische, farmacologische of religieuze zaken geen rol spelen.

BDE's zijn vrij éénduidig. Wat deze mensen vertellen, is dat, terwijl hun lichaam daar voor dood ligt, ze ervaren dat ze uit hun lichaam geraken. Niet zelden blijken ze hun eigen lichaam te zien liggen en in staat te zijn om nauwkeurig te beschrijven wat er tijdens hun hartstilstand is gebeurd.

Terwijl er geen hartslag is, geen bloedcirculatie en geen hersenactiviteit, blijken deze mensen toch een volledig bewustzijn, herinneringen, emoties en een cognitieve functie te hebben.
In plaats van dat alles ophoudt bij de dood, ervaren ze dat ze hun bewustzijn worden en dat ze als dit bewustzijn blijven bestaan.

Bovendien blijkt dat mensen die uit hun lichaam zijn geraakt, ervaren dat - nu de beperkingen van het lichaam zijn opgeheven- hun bewustzijn zich enorm verruimt. Wanneer ze in deze verruimde bewustzijnservaring via een tunnel in een andere dimensie komen - waar geen tijd en ruimte is- ervaren ze dat er ook geen verleden, heden en toekomst is.
In plaats daarvan is alles aanwezigheid.

Deze ervaringen komen overeen met de nieuwste inzichten uit de transpersoonlijke psychologie aangaande ervaringen van stadia van verruimd bewustzijn .

BDE's zijn alleen te verklaren als we er vanuit gaan dat het bewustzijn zich niet alleen buiten de hersenen bevindt, maar dat er sprake is van een continuïteit van bewustzijn.

Literatuur:

'Ik moest doodgaan om mezelf te genezen'   Anita Moorjani
- mijn spirituele genezing van kanker

'Eindeloos bewustzijn'       Pim van Lommel
'De hele olifant in beeld '    Marja de Vries 

Webadressen:

www.heartinmotion.nl
www.merkawah.nl voor hulp na een BDE
www.sabinevandenbulk.nl

 

 

 

Nieuw perspectief

Tijdens een BDE ervaren  zien mensen hun leven aan zich voorbijtrekken. Deze terugblik maken ze mee in de aanwezigheid van een wezen van licht. Dat wezen is volstrekt liefdevol, volledig accepterend, zonder oordeel, maar met volledig inzicht. 

Evaluatie van je leven.
Door hun leven als het ware opnieuw te beleven, vanuit het perspectief van een ander, ontstaat inzicht in de gevolgen van hun gedachten, woorden en daden voor zichzelf en voor een ander. Hierbij blijkt de intentie  achter de gedachten, woorden en daden het belangrijkst. De daden op zich doen er minder toe. Deze evaluatie wordt ervaren als confronterend maar vooral inzichtgevend.

Veranderingen  na een BDE-ervaring.
* De angst voor de dood is verdwenen.
* Velen geven een andere invulling aan hun leven.
* Materiële zaken worden minder belangrijk.
* De liefde neemt een grotere plaats in, in hun leven.
* Er is sprake van een sterk voelbare  energie.
* Er is een duidelijk besef dat ze in dit leven een taak toevertrouwd hebben gekregen.
* Sommigen hebben de mogelijkheid om  helende krachten te delen met anderen.

  

 

 

God vraagt ons zelfbewust te zijn .

Zelfbewustzijn is iets anders dan arrogantie en is wel goed. Er zijn vele vormen van arrogantie. Iedereen kent de arrogantie van de macht. Maar je hebt ook de arrogantie van de machteloze, de arme. Die krijgt minder aandacht maar is net zo goed gevaarlijk, met simpele redeneringen tegen rijkdom. Vooral in religies leeft vaak de gedachte dat de machteloze beter is dan de machtige. Maar dat is helemaal niet waar. De arme is ethisch niet beter dan de rijke.

Sektarisme en arrogantie gaan hand in hand. Sektarisme is de arrogantie van de groep. Ook een sekte luistert niet naar andere groepen, want arrogantie wil niet weten dat de ander bestaat.

Iemand die zelfbewust is blijft in ontact met de ander. Dat is het verschil met arrogantie. Het woord 'zelf' betekent dat je anders bent dan anderen. Als je zelfbewust bent dan besef je dat, je bent in staat om over jezelf te reflecteren, je bent daardoor sterk. God vraagt ons om zelfbewust te zijn. Als je zelfbewust bent dan weet je dat je deel uitmaakt van een groter geheel en dat je toch anders bent. In dat grote geheel zijn er veel keuze mogelijkheden. Als je zelfbewust bent dan heb je ook de moed om tegen de meerderheid in te gaan.

Zelfbewust zijn is moeilijk. Arrogantie is een vluchtmogelijkheid, als het je niet lukt zelfbewust te zijn. Arrogantie betekent dat je denkt dat alleen jij zelfbewust bent en dat de ander niets betekent. Arrogantie is destructief, blind en gevaarlijk.

Vroeger waren religies arrogant omdat ze beweerden dat ze precies wisten hoe alles zat. Maar vandaag hebben religies de taak mensen te helpen zelfbewust te worden. Aan arrogantie hebben ook de oude machtsstructuren niets meer. De kerken met hun arrogante standpunten die mensen bezighouden ervaren dat, want de mensen lopen gewoon weg.

Tot niet zo lang geleden was er een sfeer van dialoog en interesse in andere religies. Men wilde van elkaar leren. Nu lijkt dat even verdwenen!

 

Elisa Klapheck Rabbijn in Frankfurt.