Startpagina

Beter in balans met reiki.

Reiki geeft energie en kracht op de plaatsen waar dat het hardst nodig is en helpt zo het lichaam weer in balans te brengen. Wie eenmaal reiki 'heeft', kan anderen ook weer helpen.
Reiki is een Japanse helingswijze en betekent 'universele levenskracht'. Bij een reiki-behandeling wordt kosmische energie als het ware afgetapt door de gever en door middel van handopleggingen doorgegeven aan de ontvanger. De energie vindt haar weg door het lichaam naar de plaatsen waar hij het hardst nodig is en helpt op lichamelijk, emotioneel, spiritueel of mentaal niveau weer in balans te komen.

Een gezonde geest in een gezond lichaam.
De naam reiki is een samenstelling van twee Japanse woorden: rei 'geest of ziel ' en ki 'levensenergie'. Het betekent dus zoveel als 'universele levensenergie'. In een ideale situatie kan ki onbelemmerd door het hele lichaam stromen, maar door allerlei oorzaken is dat soms niet het geval: ziekte, spanning, stress, vermoeidheid, milieuvervuiling of ongezonde voeding.
Er ontstaan dan blokkades waardoor het lichaam uit balans raakt en er psychische en lichamelijke klachten kunnen optreden.

De positieve energie van reiki heft de blokkades op en zorgt dat de ki weer vrijelijk door hoofd en lichaam kan stromen. Bovendien helpt reiki je bewust te worden van je lichaam en geest en eventueel de achterliggende reden van lichamelijke of psychische klachten te ontdekken. Gevolg: een opgeruimd, ontspannen gevoel, een fit en soepel lijf en meer rust in je hoofd. Een gezonde geest in een gezond lichaam dus.

Reiki kan een genezingsproces  versnellen en ervoor zorgen dat medicijnen goed aanslaan omdat het lichaam ontspannen en ontvankelijk is.

'Reiki geneest niet, reiki helpt mensen zichzelf te genezen'.

meer weten:

item: 'magic touch' op deze website

www.alles-over-reiki.nl

www.reiki.nl
w
ww.reiki-instituut.nl

 

Afstemming

Karakteristiek voor Reiki is het gebruik van een reeks symbolen die de beoefenaar helpen contact te maken met de universele energie. Met symbool bedoel ik een beeld of woord dat de reiki-energie oproept. De symbolen werken als sleutels die de stroom van energie ontsluiten.

Als je bent afgestemd op de symbolen, zullen deze voor altijd verbonden zijn met je bewustzijn van Reiki. Reiki stroomt of je de deze symbolen nu bewust gebruikt of niet. Als je je ontwikkelt in de reikibeoefening kun je zelf bepalen hoe vaak, waar en wanneer je de symbolen gebruikt.

Symboliek.
Een symbool is een representatie van iets anders. Bv het Latijnse kruis is een belangrijk voorbeeld van een spiritueel symbool met een lange gebruiksgeschiedenis. Symbolen raken het diepere bewustzijn dat voorbijgaat aan woorden. Wanneer je in contact komt met een Reiki- of ander symbool stijgt de energie die je ontvangt uit boven de lijnen van het papier. Je kunt ook vibraties voelen als de naam ervan hoort. Twee voorbeelden van de transcendentie van geluid zijn hindoeïstische en Gregoriaanse gezangen. Als je naar deze gezangen luistert, zijn de woorden minder belangrijk dan de klank die zij voortbrengen.

Twee feiten over Reiki:
Reiki kan geen kwaad doen.
Reikisymbolen verbinden je met de reiki-energie. Elk reikisymbool brengt je bij de reiki-energie via een andere 'ingang' tot het 'reiki-energiehuis'.

 Symbolen worden op twee verschillende manieren gebruikt om het contact met de energie te maken:
1.Gedurende de afstemming of initiatie. De docent gebruikt symbolen om de met elkaar verbonden symbolen en energie aan jou door te geven. Je ontvangt bij elk reikiniveau een afstemming.

2.Gedurende een reikisessie. De beoefenaar gebruikt de symbolen om de energie te concentreren en op te roepen. 

 

 

 

Cho ku rei

Het eerste symbool, Cho ku rei, uitgesproken als 'tsjo koe ree', wordt het krachtsymbool genoemd.  De exacte betekenis  is onbekend, maar één vertaling luidt: 'richt de kracht hierop'.  

Het symbool doet het volgende :
< concentreert energie
< verbindt je met de aarde
< zuivert fysieke of zichtbare objecten, zoals lichaamsdelen of niet-levende objecten
< geeft kracht als het naast andere symbolen wordt gebruikt

Gebruik dit symbool om het volgende te doen:
je verbonden voelen met je lichaam of je geaard voelen;
jezelf en je dierbaren beschermen
ziekte of pijn helen
een kamer, auto of voedsel zuiveren 

 Het gebruiken van dit symbool is alsof je de reikienergie met een knopje aanzet. Het geeft een geaard of solide gevoel als het je verbindt met de aarde. Als je het symbool op een specifieke locatie gebruikt en de energie daarop richt, zal de eigenschap van concentratie worden geactiveerd.

Sei hei ki

Het tweede reikisymbool, Sei hei ki, wordt uitgesproken als 'see hee kie'.
Het mentale of emotiesymbool doet het volgende:

< zuivert en heelt gevoelens en emoties;
< geeft het hart kracht;
< stimuleert het evenwicht;

Gebruik het symbool in de volgende situaties:
< om emotionele en psychische problemen als depressie of verdriet te helen;
< om een gevoel van liefde  en vergeving te bevorderen voor jezelf en in relaties;
< om je gedrag te veranderen of van verslavingen af te komen.

De woorden sei hei ki kunnen worden vertaald als 'iemands natuurlijke  aard of gewoonte; een andere vertaling is: 'emotionele evenwichtigheid'.

 

 

 

 

Hon sha ze sho nen

Het derde reikisymbool, Hon Sha Ze Nen wordt uitgesproken als ' han sja zee sjo nen 'en is ook bekend als het afstandssymbool. Dit symbool is een ingewikkelder symbool en mantra.

Het afstandssymbool doet het volgende:
< verwijdert de illusie van tijd en plaats
< maakt contact met de geest
< brengt eenheid onder alle wezens.

Gebruik dit symbool in de volgende situaties:

< om reiki op afstand te sturen;
< contact te maken met God of de geest;
< contact te maken met de ziel in jezelf of in anderen.

Betekenis: Ho sha ze sho nen is een reeks Japanse woorden en kan vertaald worden als een Japanse zin.  Elk 'woord' heeft echter meerdere betekenissen. Een mogelijke vertaling is: ''een goed geweten is de basis voor alles'.

 

 

Het meestersymbool, Dai Ko Myo, wordt uitgesproken als dai ko mio en maakt deel uit van de opleiding om reikimeester te worden. De intentie achter het symbool is 'meesterschap' en 'bekrachtiging'.